Sociale onderhandelingen in de twee talen is een gewone zaak voor sectorale onderhandelaars. Dat geldt ook voor directie en vakbondsafvaardiging van ondernemingen die in Brussel of in Vlaanderen en Wallonië een vestiging hebben. Voor hen is het juiste woord een troef tijdens de besprekingen en een noodzaak bij het opstellen van een tekst. Daar bestaat nu een gespecialiseerde tool voor.

 Het tolkenagentschap Déesse en Social Dialogue Network hebben een tweetalige woordenlijst op het net geplaatst. Het gebruik is gratis, een registratie is voldoende.