Zweden doet het economisch gezien niet zo slecht. Het sociaal overleg in dat land draagt er toe bij, want er is een consensus om de competitiviteit van de bedrijven te handhaven. De wil van de sociale partners om de problemen op te lossen door overleg is er niet per toeval gekomen. Een artikel van La Fabrique geeft tekst en uitleg. Even goed als een intervieuw met Ronnie Leten, CEO van Atlas Copco verschenen in De Tijd van 16.02.2013.

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24