The percentage of large European companies having employee ownership and employee share plans for all employees is still continuously growing.
However, the number of employee shareholders slightly decreased to 9,65 million people last year, and the democratization rate of employee ownership (measured as the percentage of employee shareholders amongst all employees) went back to 28,2%.

Source: Annual Economic Survey of Employee Ownership in European Countries in 2012

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)