Met een strakke timing, een voluntaristisch overleg met de sociale partners en concrete, afgebakende onderwerpen wil het nieuw bewind in Frankrijk het sociaal overleg moderniseren. De nota "programme de travail pour rénover notre modèle social" is het startschot voor boeiende tijden.

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24