Met een strakke timing, een voluntaristisch overleg met de sociale partners en concrete, afgebakende onderwerpen wil het nieuw bewind in Frankrijk het sociaal overleg moderniseren. De nota "programme de travail pour rénover notre modèle social" is het startschot voor boeiende tijden.