Wat we vanzelfsprekend vinden in ons land is dat niet in andere. Zo bijvoorbeeld de algemeen verbindend verklaring (AVV) van sectorale akkoorden.

Lees meer...

Door Paul Soete en Manou Doutrepont

Eind oktober lanceerde Yve Marx met enkele woorden een publieke discussie. N.a.v. de lonen voor jongeren die te hoog zijn om hen voldoende kansen te geven op werk stelde hij de automatische algemeen verbindend verklaring (AVV) van sectorale caos in vraag. Umwertung aller Werten?

Lees meer...

Door Manou Doutrepont en Paul Soete

De minister van werk wil het landschap van de paritaire comités, waar het sectoraal overleg zich afspeelt, hertekenen. Daar zijn voldoende redenen voor, maar ook heel wat risico’s aan verbonden. Daarom zoeken we naar de succesfactoren voor de realisatie van dit op zich goed idee.

Lees meer...

Hoeveel paritaire comités zijn er nu eigenlijk?

Lees meer...

Een bedrijf is als voetbal. De onderneming zet de krijtlijnen van het voetbalveld uit waarbinnen wordt gespeeld. Maar de spelers behouden de verantwoordelijkheid over het spel. Het is niet voldoende om de bal te vragen, je moet jezelf vrijlopen zodat je op de juiste plaats staat om te kunnen scoren.
Kristian Vandenhoud, Vice-President HR Atlas Copco