www.socialedialoog.be - Beginselen van behoorlijk bestuur

Beginselen van behoorlijk bestuur, zorgvuldig overheidshandelen en discretionaire bevoegdheid.

Voordracht op de studienamiddag ter ere van Jan Rombouts op 31 mei 2012.

Actoren sociaal overleg

Hoe sterker de inschatting van de partnerschapsrelatie en -strategie, hoe lager de globale inschatting van personeelsproblemen
Peggy De Prins