De juridische controle van de cao's door de Dienst Collectieve Arbeidsverhoudingen van de FOD Waso is een vrij recent fenomeen.Dat wekt gemengde reacties op.

Het stoort menige onderhandelaar van cao's dat zijn werk getoetst wordt aan de wet. Men klaagt het aan als een "juridisering" van de collectieve arbeidsverhoudingen. Voor juristen dan is de legaliteitstoets evident. Een evidentie die gebaseerd is op de vaststelling dat we in een rechtstaat leven, dat de juridische kracht van collectieve arbeidsovereenkomsten zijn oorsprong vindt in de wet. Dit veronderstelt dat ook sociale gesprekspartners de wet moeten naleven. Maar is nog meer op het spel, met name de overheidsaansprakelijkheid.

 Dat aspect licht Guy COX toe in zijn voordracht "Behoorlijk bestuur van de collectieve arbeidsverhoudingen: een opstap naar overheidsaansprakelijkheid. Legaliteitstoets bij neerlegging en algemeen verbindend verklaring van CAO’s" ter gelegenheid van de studiebijeenkomst ter ere van Jan Rombouts.

Actoren sociaal overleg

Vakbonden zijn als een vulkaan. Ze verzetten bergen werk, maar vallen enkel op als ze uitbarsten. (Caroline Copers)