Het sociaal overleg op interprofessioneel niveau is een tango met drie.

De Juridische en administratieve complexiteit zijn de derde en vierde factoren met negatieve impact op de bedrijvigheid van KMO's.

Bron: Tempo-Team

 

De administratieve last die gebonden is aan de tewerkstelling kost 1,9 miljard euro of 0,5% van het bbp.

Lees meer...

Voordracht van Kaat Leus op de studienamiddag ter ere van Jan Rombouts op 31 mei 2012.
Voordracht van Marc Rigaux op de studienamiddag ter ere van Jan Rombouts op 31 mei 2012.
Voordracht van Harry Boxteins op de studiebijeenkomst ter ere van Jan Rombouts op 31 mei 2012.

Actoren sociaal overleg

la vocation première du droit de travail, c'est de clarifier et pacifier les relations d'emploi.
Michel Forestier