Elk paritair comité heeft de tewerkstellingsdrempel vastgelegd vanaf dewelke een vakbond het recht heeft een vakbondsafvaardiging te installeren. De verschillen zijn groot.

Die drempels variëren van sector tot sector  van 5 tot 50 arbeiders, bedoenden of werknemers.

Dat is een groot verschil met de wettelijke en uniforme drempels voor de sociale verkiezingen voor de werknemersafvaardiging van de ondernemingsraad (100 werknemers) en CPBW (50 bedienden).

De berekeningsmodaliteiten verschillen ook van paritair comité tot paritair comité. De ene houdt rekening met uitzendkrachten, de andere niet. In de ene moeten de vakbonden aantonen dat de meerderheid van de arbeidrs resp. bedienden of werknemers een delegatie vragen, in de andere niet.

De grafiek hieronder illustreert de verschillen in een beperkt aantal paritaire comités a.h.v. de tewerkstellingsdrempels zonder meer. De blauwe klommen hebben betrekking tot arbeiderssectoren, de grijze tot bediendensectoren.

drempels sd