Hoe intens is het sociaal overleg op ondernemingsniveau? We verzamelden enkele (afgeronde) cijfers:

  1. Op een totale tewerkstelling in de privésector van 2.743.000 werknemers zijn er 1.788.000 (65%) die werken in 6.953 ondernemingen met (in theorie) een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en 1.562.000 (57%) in 3.782 bedrijven met ondernemingsraad (OR).
  2. 71.417 werknemers hebben zich in 2016 kandidaat gesteld voor het CPBW, 58.265 voor de OR.
  3. 38.596 werknemers vertegenwoordigen het personeel in het CPBW, 26.679 in de OR.
  4. Naar schatting is er een vakbondsaanwezigheid in +/-45% van de Belgische ondernemingen tussen 10 en 49 werknemers.
  5. 35% werkt in een onderneming met een lokaal loonakkoord.
  6. Elk jaar worden er rond de 5.000 ondernemingsakkoorden gesloten.

Bronnen: RSZ ;FOD WASO; Eurofound (2015), Third European Company Survey Overview report: Workplace practices Patterns, performance and well-being, Publications Office of the European Union, Luxembourg; Dhyne, E. and Druant, M., Wages, Labor or Prices. How do Firms react to Shocks? Working Paper Series. ECB N° 1224, July, 2010; eigen berekeningen.