De loonnorm bedraagt 1,1% van de loonkosten. Wat betekent dat concreet? Nu de tijd van de ondernemingsonderhandelingen aangebroken is herhalen we de principes.

Lees meer...

Om even afstand te nemen van de ganse discussie over eco-cheques (en andere vormen van "canada dry" loon) is de lectuur van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon de moeite waard. En meer in het bijzonder artikel 3.

"Het is de werkgever verboden de vrijheid van de werknemer om naar goeddunken over zijn loon te beschikken, op enigerlei wijze te beperken."

 

Het debat over de minimumlonen in de EU leeft al meerdere jaren. Het is opnieuw in de actualiteit gekomen door een duidelijk standpunt van de Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie op 22 februari 2017. Die pleit voor een minimumloon op degelijkniveau (De Tijd 23 febrauri 2017).

Lees meer...

Minister Peeters verdedigt het Interprofessioneel akkoord dat gebaseerd is op de (nieuwe) loonnormwet met de volgende woorden:

"Dankzij de nieuwe aanpak kan de automatische loonindexering behouden blijven en is de discussie daarover eigenlijk niet meer aan de orde. De loonkloof met de buurlanden is grotendeels gedicht zonder de index af te schaffen, mede door de taxshift en de indexsprong. Wat mij betreft, is het grote debat over het al dan niet behouden van de automatische loonindexering zonder voorwerp gekomen.
    Onderhandelingen over loonindexeringen en -stijgingen zoals dat in andere landen gebeurt, leiden inderdaad tot meer sociale spanningen, het automatisme zorgt voor wat meer rust. Bovendien is het garanderen van de binnenlandse koopkracht economisch niet onbelangrijk.” (
HR Square 167).

Lees meer...

De loonnorm is volgens het Grondwettelijk Hof geen schending van het recht op de vrijheid van collectief onderhandelen.

Lees meer...