Het jaarverslag 2017 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) analyseert de tijdsgebonden loonspanning van werknemers, dit is de loonverschillen die toenemen per anciënniteit of leeftijd. Een cijfer dat in het oog springt is de loonspanning tussen jongere en oudere hooggeschoolde werknemers.

Lees meer...

Door Manou Doutrepont

Je hoort ervan, maar leest er niet over: werkgevers worden onder druk gezet van de vakbonden om tijdens ondernemingsonderhandelingen meer toe te kennen dan de loonnorm van 1,1%. De syndicale onderhandelaars dreigen met acties als de ondernemer niet meer wil geven. Dat er een interprofessionele cao duidelijke krijtlijnen heeft getekend wuiven ze weg. "Da's Brussel".

Lees meer...

De loonnorm bedraagt 1,1% van de loonkosten. Wat betekent dat concreet? Nu de tijd van de ondernemingsonderhandelingen aangebroken is herhalen we de principes.

Lees meer...

Om even afstand te nemen van de ganse discussie over eco-cheques (en andere vormen van "canada dry" loon) is de lectuur van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon de moeite waard. En meer in het bijzonder artikel 3.

"Het is de werkgever verboden de vrijheid van de werknemer om naar goeddunken over zijn loon te beschikken, op enigerlei wijze te beperken."

 

Het debat over de minimumlonen in de EU leeft al meerdere jaren. Het is opnieuw in de actualiteit gekomen door een duidelijk standpunt van de Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie op 22 februari 2017. Die pleit voor een minimumloon op degelijkniveau (De Tijd 23 febrauri 2017).

Lees meer...

Face the most brutal facts of your current reality. And retain faith that you will prevail in the endgame.

Admiral Stockdale