Onderzoek toont aan dat er heel wat mis is met de koppeling van individuele evaluatie met loonsverhoging of bonus. De reden ligt in de contradictie van drie billijkheidsprincipes.

Lees meer...

De negatieve indexering van de lonen is zo ongewoon dat er juridische misvattingen rond bestaan.

Lees meer...

De Standaard van 28 juli citeert Michel De Gols, directeur-feneraal van de FOD Waso, die stelt dat ecocheques, cultuurcheques en sportcheques misschien wel illegaal zijn. Maaltijdcheques zouden wel wettelijk zijn.

Lees meer...

In landen "waar vakbonden sterk zijn, blijkt de ongelijkheid beperkt". Stan De Spiegelaere illustreert dit verband aan de hand van twee grafieken. Interessant vertrekpunt voor nader onderzoek.

Lees meer...

Une comparaison entre l'évolution des salaires par rapport à l'évolution de la productivité démontre que la Belgique laisse dériver son avantage concurrentiel.

Lees meer...

Wie vakbondsmensen ernstig neemt en uitgaat van hun goede trouw, krijgt veel terug, ook begrip voor moeilijke keuzes in het belang van het bedrijf.
Ignace Van Doorselaere