De Jaarlijkse enquête van PWC en ISW Limits onthult dat de beloning volgens anciënniteit sterk gewaardeerd wordt door werknemers. Het is de moeite waard om hier dieper op in te gaan.

Lees meer...

De niet recurrente voordelen (cao nummer 90) zijn geëvolueerd van 48 miljoen euro in 2008 naar 432 miljoen euro in 2013.

Lees meer...

Higher minimum wages reduce lower-tail wage and therefore overall inequality because of a direct effect as well as a positive spillover effect that is highest around the minimum wage. It seems also that these spillover effects are not driven by effects from higher minimum wages. More ...

Het artikel van Stan De Spiegelaere over de eventuele afschaffing van de automatische indexering is zeker een gedocumenteerde bijdrage tot de discussie. Het plaatje is echter niet volledig.

Lees meer...

Bron: NBB

Als de goedkope werknemer niet naar de werkgever komt, dan gaat de werkgever wel naar het land van de werknemer.
Neelie Kroes