De niet recurrente voordelen (cao nummer 90) zijn geëvolueerd van 48 miljoen euro in 2008 naar 432 miljoen euro in 2013.

Lees meer...

Higher minimum wages reduce lower-tail wage and therefore overall inequality because of a direct effect as well as a positive spillover effect that is highest around the minimum wage. It seems also that these spillover effects are not driven by effects from higher minimum wages. More ...

Het artikel van Stan De Spiegelaere over de eventuele afschaffing van de automatische indexering is zeker een gedocumenteerde bijdrage tot de discussie. Het plaatje is echter niet volledig.

Lees meer...

Bron: NBB

Onderzoek toont aan dat er heel wat mis is met de koppeling van individuele evaluatie met loonsverhoging of bonus. De reden ligt in de contradictie van drie billijkheidsprincipes.

Lees meer...