Of men nu de minimumlonen per maand of per uur bekijkt, België loopt in de kop van het peleton. Toch zijn er verschillen. In het eerste geval staat België op de tweede plaats, in het tweede geval op de vierde plaats.

Lees meer...

A background paper by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Lees meer...

Wanneer men de studie van de evolutie van de lonen beperkt tot de vergelijking van gemiddelde lonen, dan blijft de oorsprong van de loonsverhogingen verborgen. De loonevolutie hangt immers niet alleen af van loononderhandelingen maar ook van de veranderde kenmerken van de arbeidsmarkt.

Lees meer...

De automatische indexering gekoppeld aan de gezondheidsindex leidt tot meer koopkracht. Dit is het gevolg van een deflatie van de globale index van de consumptieprijzen die sterker is dan de deflatie van de gezondheidsindex. Het een en ander is op gang gebracht door de lagere olieprijzen.  Het is wel een tijdleijk fenomeen.

Lees meer...

De Jaarlijkse enquête van PWC en ISW Limits onthult dat de beloning volgens anciënniteit sterk gewaardeerd wordt door werknemers. Het is de moeite waard om hier dieper op in te gaan.

Lees meer...