Wanneer de totale kost van arbeid 100 euro bedraagt gaat er tot 60 euro naar de staat en de sociale zekerheid en 40 euro naar de werknemer. Dit is België, het land dat in bijna alle categorieën kampioen is van het overheidsbeslag op arbeid, het land waar de staat de grootste "loontrekkende" is.

Lees meer...

FNV, de grootste Nederlandse vakbond, verzet zich tegen verhoging van het loon van de toplui van ondernemingen waar sprake is van loonmatiging of van herstructurering. Na de transparantie, een nieuwe episode in de strijd tegen toenemende ongelijkheid?

Bron: FD

De interne loonspanning, dit is de spanning binnen hetzelfde bedrijf tussen het hoogste loon en het laagste loon (of gemiddelde loon of nog modaal loon, naargelang de studie) neemt toe. Dat is recent nogmaals vastgesteld in Nederland. In 2014 steeg het basisloon van de top met 5,2%, dat van de modale medewerker met 1,5%.

Lees meer...

Zoekt u de tekst die de indeseringssprong regelt. U kan dan klikken op Wetsontwerp van 13 maart 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid.

Of men nu de minimumlonen per maand of per uur bekijkt, België loopt in de kop van het peleton. Toch zijn er verschillen. In het eerste geval staat België op de tweede plaats, in het tweede geval op de vierde plaats.

Lees meer...

The best time to fix the roof is when the sun is shining.

John F. Kennedy