When you think about your household’s income, do you feel rich, poor, or just average? Most of us have no idea – or the wrong idea – of how we compare with the rest of the population. But , in 10 clicks on a website of OECD, you can find out how many households are better or worse off than yours, and see how your ideal world compares.

Lees meer...

Een anciënniteitsbarema is een trade off tussen een lager loon in het begin van de loopbaan en een hoger op het einde er van. Maar juist wanneer ze meer gaan verdienen worden ouderen uit de arbeidsmarkt geweerd.

Lees meer...

Hogere lonen voor oudere werknemers is een determinerende factor voor hun werkzaamheidsgraad. De anciënniteitsbarema's zijn daarom een ongewenste vorm van verloning. Ze afschaffen is echt geen eenvoudige zaak. Het is wel goed dat de sociale partners uit hun comfortzone gehaald worden om daar iets aan te doen.

Lees meer...

Tussen 2004 en 2012 is de gelijkheid van de Belgische gezinsinkomens, gemeten aan de hand van de Gini-index, licht toegenomen. Vergeleken met de buurlanden is België het land met de minste ongelijkheid.

Lees meer...

The Staff Discussion Note of the IMF "Inequality and Labour Market Institutions" indicates that the rise of inequality in the advanced economies included in this study has been driven by the upper part of the income distribution, owing largely to the increase in income shares of top 10 percent earners.

The autors find evidence that the decline in union density—the fraction of union members in the workforce—is strongly associated with the rise of top income  shares.

Lees meer...