Een anciënniteitsbarema is een trade off tussen een lager loon in het begin van de loopbaan en een hoger op het einde er van. Maar juist wanneer ze meer gaan verdienen worden ouderen uit de arbeidsmarkt geweerd.

Lees meer...

Hogere lonen voor oudere werknemers is een determinerende factor voor hun werkzaamheidsgraad. De anciënniteitsbarema's zijn daarom een ongewenste vorm van verloning. Ze afschaffen is echt geen eenvoudige zaak. Het is wel goed dat de sociale partners uit hun comfortzone gehaald worden om daar iets aan te doen.

Lees meer...

Tussen 2004 en 2012 is de gelijkheid van de Belgische gezinsinkomens, gemeten aan de hand van de Gini-index, licht toegenomen. Vergeleken met de buurlanden is België het land met de minste ongelijkheid.

Lees meer...

The Staff Discussion Note of the IMF "Inequality and Labour Market Institutions" indicates that the rise of inequality in the advanced economies included in this study has been driven by the upper part of the income distribution, owing largely to the increase in income shares of top 10 percent earners.

The autors find evidence that the decline in union density—the fraction of union members in the workforce—is strongly associated with the rise of top income  shares.

Lees meer...

Onder de waterlijn van de actualiteit heeft de FOD Waso de opdracht gekregen na te gaan of de sectorale functieclassificatie (en dus loongebouwen) genderneutraal zijn. Een afzonderlijke directie van de FOD WASO moet over die systemen een advies uitbrengen binnen de 18 maanden, te rekenen vanaf 01/07/2013. De wet van 23 april (BS 27 april 2015) trekt deze termijn op tot 22 maanden. Nog 6 maanden wachten dus.

La performance d'une entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes
Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013: vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle.