Op basis van de statistieken van de eerste vier maanden van 2015 kwam men tot de vaststelling dat de inwerkingtreding van het minimumloon in Duitsland (8,5 euro)  geen negatieve gevolgen had op de arbeidsmarkt. Bron: L'Express/L'expansion.

De Europese Trade Union Institution bevestigde deze vaststelling in februari 2016.

Zonder woorden

 

Bron: Planbureau

Zie ook een enquête van Unizo

Bonussen moeten aan teams gegeven worden, niet aan individuen. Dat is de stelling van Donald Ambrecht die aantoont dat groepen met een mix van betere en minder goede performers globaal genomen de beste combinatie is.

Lees meer...

De tweejaarlijkse onderhandelingen betekenen eigenlijk veel onderhandelingen over weinig geld, ten minste als men de reële conventionele verhogingen vergelijkt met de automatische indexering. Met andere woorden, in vergelijking met de nominale loonsverhogingen neemt de automatische indexering het leeuwenaandeel in en gaan de onderhandelingen voor reële loonsverhogingen over een relatief klein deel.

De onderstaande tabel spreekt boekdelen.

Bron: NBB o.b.v. FOD Waso en ETCS.

Wage-bargaining regimes across Europe are increasingly under pressure to become more flexible – flexibility here meaning moving from more centralised forms of bargaining (at national or sectoral level) to decentralised forms (at the company level). The goal of this is to keep pay rises in line with productivity, hence securing the competitiveness. However, this new report finds that wage moderation is more likely to occur when bargaining is centralised and coordinated across the economy. Read more

Veel mensen poetsen elke zaterdagmiddag hun auto op, maar zijn niet van zins dezelfde hoeveelheid vrije tijd te besteden aan het blijvend oppoetsen van hun menselijk kapitaal
Ton Wilthagen