De loonnorm staat onder vuur. De macro-economische noodzaak voor loonmatiging staat in contrast met het rechtvaardigheidsgevoel dat leeft bij de werknemers en de vakbonden.Dat kan gevolgen hebben voor de communicatie op ondernemingsniveau.

Lees meer...

‘Soms zie ik positieve elementen bij de vakbonden, soms niet. Hun rol is dus niet helemaal negatief. Maar ik erken zeker dat sommige vakbondsleiders de verdediging van hun leden verwarren met de verdediging van de staat, waardoor ze deze verzwakken.’
Franstalige socioloog Alain Eraly (ULB)in De Standaard 12 mei 2016