De loonnorm staat onder vuur. De macro-economische noodzaak voor loonmatiging staat in contrast met het rechtvaardigheidsgevoel dat leeft bij de werknemers en de vakbonden.Dat kan gevolgen hebben voor de communicatie op ondernemingsniveau.

Lees meer...

Als de goedkope werknemer niet naar de werkgever komt, dan gaat de werkgever wel naar het land van de werknemer.
Neelie Kroes