De loonnorm staat onder vuur. De macro-economische noodzaak voor loonmatiging staat in contrast met het rechtvaardigheidsgevoel dat leeft bij de werknemers en de vakbonden.Dat kan gevolgen hebben voor de communicatie op ondernemingsniveau.

Lees meer...