Dit citaat kan je in de mond van elke vakbondsafgevaardigde leggen. Het verwondert menige werkgevers. Boven op alle verplichtingen voortvloeiend uit wetten, besluiten en cao zijn ze toch vrij te beslissen “extralegale” voordelen toe te kennen ? Ja en neen

Lees meer...

Een cafetariaplan laat toe dat werknemers zelf bepalen welke beloning ze willen: een hoger loon, meer vrije tijd, meer pensioen.... Een hype?

Lees meer...

De 0,3% of de loonnorm 2011-2012 verdeelt de sociale partners, zet economisten aan tot commentaar en doet juristen twijfelen.  Een boeiende materie in het centrum van de sociaaleconomische actualiteit. De auteurs grepen dit onderwerp aan en zijn er in geslaagd om een volledige analyse te maken.

Lees meer...

De loonnorm staat onder vuur. De macro-economische noodzaak voor loonmatiging staat in contrast met het rechtvaardigheidsgevoel dat leeft bij de werknemers en de vakbonden.Dat kan gevolgen hebben voor de communicatie op ondernemingsniveau.

Lees meer...

There is need, especially in the West, to bring the employee increasingly into the government of the workplace community.
Peter Drucker