De aanpassing van de lonen aan de evolutie van de levensduurte is een normale zaak in een gecorrigeerde markteconomie. Het is een aanvaarde eis van de vakbonden om koopkrachtbehoud te onderhandelen. Maar het automatisme ligt aan de basis van de loonkostontsporing. De Regering is daarom meerdere keren moeten tussenkomen.

Lees meer...

Waarom zou men een collectieve bonus (cao nummer 90) toepassen?

Lees meer...

Dit citaat kan je in de mond van elke vakbondsafgevaardigde leggen. Het verwondert menige werkgevers. Boven op alle verplichtingen voortvloeiend uit wetten, besluiten en cao zijn ze toch vrij te beslissen “extralegale” voordelen toe te kennen ? Ja en neen

Lees meer...

Een cafetariaplan laat toe dat werknemers zelf bepalen welke beloning ze willen: een hoger loon, meer vrije tijd, meer pensioen.... Een hype?

Lees meer...

De 0,3% of de loonnorm 2011-2012 verdeelt de sociale partners, zet economisten aan tot commentaar en doet juristen twijfelen.  Een boeiende materie in het centrum van de sociaaleconomische actualiteit. De auteurs grepen dit onderwerp aan en zijn er in geslaagd om een volledige analyse te maken.

Lees meer...

Les lois « doivent être simples et ne doivent point être subtiles. Elles ne sont point un art de logique mais la raison simple d’un père de famille »
Montesquieu