De federale regering heeft ons lang in spanning gehouden over het budget 2017 . Maar het lange wachten werd beloond met een zondagse ‘State of the Union’ die heel wat verrassingen bevatte . Minder spectaculair dan sommige andere, was de ingreep in de minimumlonen voor jongeren onder de 21 jaar . Niet belangrijk genoeg om in de speech van de premier aan bod te komen , wel vermeld in de persbriefing . En verder uitgespit door ijvere journalisten .

Lees meer...

Het heet dat de Regering het loonoverleg naar zich toe trekt. Daar zijn redenen voor. Het traditioneel loonoverleg leverde even traditioneel een bijkomende loonkostenhandicap af, zelfs na aftrek van loonlastenverlaging. Resultaat volgens de meeste economisten is een deficit inzake werkzaamheidsgraad. Enkel met directe tussenkomst van de overheid in de loonvorming zelf kan men de schade beperken. De Regering Michel trok haar lessen uit het verleden en past nu de loonnormwet van 1996 aan.

Lees meer...

 

Source: Eurostat

De spanning tussen de lonen van de medewerkers en het remuneratiepakket van het topmanagement is al lang een sociaal issue die vakbonden en linkse academici en linkse politici aankaarten. Die spanning lijkt jaar na jaar toe te nemen. Zodanig dat aandeelhouders nu ook een meer kritische houding aannemen.

Lees meer...