Minister Peeters verdedigt het Interprofessioneel akkoord dat gebaseerd is op de (nieuwe) loonnormwet met de volgende woorden:

"Dankzij de nieuwe aanpak kan de automatische loonindexering behouden blijven en is de discussie daarover eigenlijk niet meer aan de orde. De loonkloof met de buurlanden is grotendeels gedicht zonder de index af te schaffen, mede door de taxshift en de indexsprong. Wat mij betreft, is het grote debat over het al dan niet behouden van de automatische loonindexering zonder voorwerp gekomen.
    Onderhandelingen over loonindexeringen en -stijgingen zoals dat in andere landen gebeurt, leiden inderdaad tot meer sociale spanningen, het automatisme zorgt voor wat meer rust. Bovendien is het garanderen van de binnenlandse koopkracht economisch niet onbelangrijk.” (
HR Square 167).

Lees meer...

De loonnorm is volgens het Grondwettelijk Hof geen schending van het recht op de vrijheid van collectief onderhandelen.

Lees meer...

De federale regering heeft ons lang in spanning gehouden over het budget 2017 . Maar het lange wachten werd beloond met een zondagse ‘State of the Union’ die heel wat verrassingen bevatte . Minder spectaculair dan sommige andere, was de ingreep in de minimumlonen voor jongeren onder de 21 jaar . Niet belangrijk genoeg om in de speech van de premier aan bod te komen , wel vermeld in de persbriefing . En verder uitgespit door ijvere journalisten .

Lees meer...

Het heet dat de Regering het loonoverleg naar zich toe trekt. Daar zijn redenen voor. Het traditioneel loonoverleg leverde even traditioneel een bijkomende loonkostenhandicap af, zelfs na aftrek van loonlastenverlaging. Resultaat volgens de meeste economisten is een deficit inzake werkzaamheidsgraad. Enkel met directe tussenkomst van de overheid in de loonvorming zelf kan men de schade beperken. De Regering Michel trok haar lessen uit het verleden en past nu de loonnormwet van 1996 aan.

Lees meer...

Les lois « doivent être simples et ne doivent point être subtiles. Elles ne sont point un art de logique mais la raison simple d’un père de famille »
Montesquieu