Bonussen moeten aan teams gegeven worden, niet aan individuen. Dat is de stelling van Donald Ambrecht die aantoont dat groepen met een mix van betere en minder goede performers globaal genomen de beste combinatie is.

 Zet een werkgever toch in op individuele bonussen dan is hij gewaarschuwd dat evaluatiegesprekken in vele gevallen een tijdsverspilling is, of nog erger meer demotiveert dan motiveert. Het werkt niet, aldus Koen Dewettinck van Vlerick Business School.

Werkbaar werk kan je niet afdwingen bij KB of decreet. Er is nood aan een vernieuwde sociale dialoog, over het anders en innovatief organiseren.
Mieke Van Gramberen (De Tijd 5 juni 2015)