De tweejaarlijkse onderhandelingen betekenen eigenlijk veel onderhandelingen over weinig geld, ten minste als men de reële conventionele verhogingen vergelijkt met de automatische indexering. Met andere woorden, in vergelijking met de nominale loonsverhogingen neemt de automatische indexering het leeuwenaandeel in en gaan de onderhandelingen voor reële loonsverhogingen over een relatief klein deel.

De onderstaande tabel spreekt boekdelen.

indexering - conventionele verhogingen

Bron: NBB o.b.v. FOD Waso en ETCS.

It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.

Henry Ford