Een anciënniteitsbarema is een trade off tussen een lager loon in het begin van de loopbaan en een hoger op het einde er van. Maar juist wanneer ze meer gaan verdienen worden ouderen uit de arbeidsmarkt geweerd.

Alleen de insiders hebben belang bij dergelijk loongebouw. Hoge opzeggingstermijnen en gunstige brugpensioenregelingen zijn slechts matige compensatiemaatregelen.

Als vakbonden de anciënniteitsbarema's blijven verdedigen, is dat dan geen aanwijzing dat ze de insiders verdedigen en de outsiders in de kou laten staan? 

Een bedrijf is als voetbal. De onderneming zet de krijtlijnen van het voetbalveld uit waarbinnen wordt gespeeld. Maar de spelers behouden de verantwoordelijkheid over het spel. Het is niet voldoende om de bal te vragen, je moet jezelf vrijlopen zodat je op de juiste plaats staat om te kunnen scoren.
Kristian Vandenhoud, Vice-President HR Atlas Copco