Tussen 2004 en 2012 is de gelijkheid van de Belgische gezinsinkomens, gemeten aan de hand van de Gini-index, licht toegenomen. Vergeleken met de buurlanden is België het land met de minste ongelijkheid.

Bron: de gebruiksvriendelijke databank OECD (2015), Income inequality (indicator).

gini b fr d nl

 

De cijfers over de evolutie over de laatste 30 jaren tonen aan dat er toename is van de ongelijkheid in België die verwaarloosbaar is vergeleken met andere landen.

ongelijkheid oeso sinds 80

Partijen en hun middenveld sluiten akkoorden. Dit betekent dat akkoorden worden afgekocht door 'ieder het zijne te geven'.
Jean-Luc Dehaene