Onder de waterlijn van de actualiteit heeft de FOD Waso de opdracht gekregen na te gaan of de sectorale functieclassificatie (en dus loongebouwen) genderneutraal zijn. Een afzonderlijke directie van de FOD WASO moet over die systemen een advies uitbrengen binnen de 18 maanden, te rekenen vanaf 01/07/2013. De wet van 23 april (BS 27 april 2015) trekt deze termijn op tot 22 maanden. Nog 6 maanden wachten dus.