Onder de waterlijn van de actualiteit heeft de FOD Waso de opdracht gekregen na te gaan of de sectorale functieclassificatie (en dus loongebouwen) genderneutraal zijn. Een afzonderlijke directie van de FOD WASO moet over die systemen een advies uitbrengen binnen de 18 maanden, te rekenen vanaf 01/07/2013. De wet van 23 april (BS 27 april 2015) trekt deze termijn op tot 22 maanden. Nog 6 maanden wachten dus.

De vakbond lijkt zich van tegenstander tot raadgever te ontwikkelen. Slimme ondernemers zien in dat er bij de bonden minstens zoveel kennis schuilt als bij consultants. Het verschil is dat de vakbond goedkoper is én niet vertrekt na over een probleem te hebben meegedacht.
Henny Hendriks, vice-president hrm van Atos Origin. (NL)