taxing wages 2015 chart

Wanneer de totale kost van arbeid 100 euro bedraagt gaat er tot 60 euro naar de staat en de sociale zekerheid en 40 euro naar de werknemer. Dit is België, het land dat in bijna alle categorieën kampioen is van het overheidsbeslag op arbeid, het land waar de staat de grootste "loontrekkende" is.

Dat tonen de cijfers van de Oeso. Op de website van de Oeso kan men  de ventilatie van alle verplichte bijdragen op loon lezen, per land, per hoogte van het inkomen en per gezinssituatie.

De Oeso houdt dus geen rekening met vrijwillige verzekeringen die nodig zijn om dezelfde sociale zekerheid te waarborgen. Ook blijven de verschillen verborgen van de diensten die in het ene land "gratis" zijn waar die in het ander land betaald moeten worden door de gebruiker.

België is ook het land dat op de derde plaats staat van de uitgaven voor sociale zekerheid, zoals blijkt uit een andere statistiek van de Oeso.

Maar wat is het verband tussen overheidsbeslag en dienstverlening door de staat en de sociale zekerheid? Voka ondernam een eerste poging om dit verband te leggen, en kreeg onmiddellijk kritiek van een vakbond.