FNV, de grootste Nederlandse vakbond, verzet zich tegen verhoging van het loon van de toplui van ondernemingen waar sprake is van loonmatiging of van herstructurering. Na de transparantie, een nieuwe episode in de strijd tegen toenemende ongelijkheid?

Bron: FD

le droit de greve ne saurait faire obstacle au droit a Ia liberte de travail.
jurisprudence constante