De interne loonspanning, dit is de spanning binnen hetzelfde bedrijf tussen het hoogste loon en het laagste loon (of gemiddelde loon of nog modaal loon, naargelang de studie) neemt toe. Dat is recent nogmaals vastgesteld in Nederland. In 2014 steeg het basisloon van de top met 5,2%, dat van de modale medewerker met 1,5%.

 Deze trend bijkt uit een studie van de basislonen in de grootste Nederlandse bedrijven door het Financieel Dagblad en het adviesbureau Focus Orange.

De onaangename smaak van deze evolutie is de vraag of dit duurzaam is. Zeker is als dit aanleiding geeft tot verhitte discussies.

Zou men tot dezelfde vaststelling komen in een land waar men zo sterk de nadruk legt op de (noodzakelijke) loonmatiging, dat kan het overslaan tot vuurwerk.

In die zin is het wetsvoorstel van enkele MR-kamerleden om de bonus van de top van bedrijven te koppelen aan variabel loon voor de werknemers zeker een antwoord op een ergernis dat in onze samenleving leeft. Een openbaar debat over de vraag is dan ook belangrijker dan het technisch voorstel om die te beantwoorden. 

Het moet zeker niet om pure emotie gaan of om persoonlijke billijkheidsgevoel. Het is ook een zaak van transparantie. De vraag naar transparantiekomt ook naar voor telkens de pers melding maakt van de retributie aan de  top van een bedrijf (bijvoorbeeld bij ABN Amro).

Er is ook evidence based materiaal dat het verband legt tussen de loonspanning en de performantie van een bedrijf. Of beter gezegd het ontbreken van een verband. Wie documentatie zoekt over dit onderwerp kan hier klikken.

Employers who violate rules of fairness are punished by reduced productivity.
Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Pinguin Books, 308.