www.socialedialoog.be - Minimumlonen in EU: per maand en per uur

Of men nu de minimumlonen per maand of per uur bekijkt, België loopt in de kop van het peleton. Toch zijn er verschillen. In het eerste geval staat België op de tweede plaats, in het tweede geval op de vierde plaats.

minimumlonen EU

Bron: Eurostat.

 minimumlonen EU TURI

Bron: WSI

Dat er grote verschillen zijn tussen de Europese landen verwondert niet veel mensen. Maar dat er eveneens grote verschillende tussen de staten van de VS bestaan is weinig gekend.

minimum loon usa

Bron: Bloomberg.

Employers who violate rules of fairness are punished by reduced productivity.
Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Pinguin Books, 308.