Of men nu de minimumlonen per maand of per uur bekijkt, België loopt in de kop van het peleton. Toch zijn er verschillen. In het eerste geval staat België op de tweede plaats, in het tweede geval op de vierde plaats.

minimumlonen EU

Bron: Eurostat.

 minimumlonen EU TURI

Bron: WSI

Dat er grote verschillen zijn tussen de Europese landen verwondert niet veel mensen. Maar dat er eveneens grote verschillende tussen de staten van de VS bestaan is weinig gekend.

minimum loon usa

Bron: Bloomberg.

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24