Wanneer men de studie van de evolutie van de lonen beperkt tot de vergelijking van gemiddelde lonen, dan blijft de oorsprong van de loonsverhogingen verborgen. De loonevolutie hangt immers niet alleen af van loononderhandelingen maar ook van de veranderde kenmerken van de arbeidsmarkt.

De vraag is welke invloed de collectieve loononderhandelingen of de individuele kenmerken hebben, zoals de anciënniteit of leeftijd, de kwalificatie of het studieniveau of nog de uitgeoefende functie. Een andere factor die de loonevolutie kan verklaren is de  grootte van de ondernemingen. Ook de aard van de arbeidsovereenkomt heeft een invloed.

Er zijn dus heel wat variabele factoren om de loonevolutie kunnen verklaren. Er is een verband tussen de evolutie van deze kenmerken en de evolutie van de lonen. Dat leert ons een zeer technisch paper van het Planbureau.

Hieruit blijkt onder meer dat de waarnemingen verschillen tussen arbeiders en bedienden en tussen lagere en hogere lonen.  Het effect van leeftijd of anciënniteit is veel sterker bij de bedienden dan bij de arbeiders, ongeacht de hoogte van het loon. Maar de loononderhandelingen hebben dan een groter impact op het loon van de arbeiders.

Er zijn ook grote verschillen per branche.

Deze studie doet ons afvragen of de evolutie van de kenmerken van de Belgische arbeidsmarkt verschilt met deze van de buurlanden. Maar op die vraag hebben we nog geen antwoord kunnen lezen.

‘Soms zie ik positieve elementen bij de vakbonden, soms niet. Hun rol is dus niet helemaal negatief. Maar ik erken zeker dat sommige vakbondsleiders de verdediging van hun leden verwarren met de verdediging van de staat, waardoor ze deze verzwakken.’
Franstalige socioloog Alain Eraly (ULB)in De Standaard 12 mei 2016