De automatische indexering gekoppeld aan de gezondheidsindex leidt tot meer koopkracht. Dit is het gevolg van een deflatie van de globale index van de consumptieprijzen die sterker is dan de deflatie van de gezondheidsindex. Het een en ander is op gang gebracht door de lagere olieprijzen.  Het is wel een tijdleijk fenomeen.

 Reeds 20 jaar is de indexering van de lonen functie van de evolutie van de gezondheidsindex, dit is de inflatie zonder rekening te houden met de prijsevolutie van brandstoffen en alcohol. Nu de olieprijzen gezakt zijn, is de inflatie negatif. Er is dus een deflatie. Maar die zie uiteraard niet in de evolutie van de gezondheidsindex. Bijgevolg worden de lonen heel lichtjes geïndexeerd (+ 0,03% voor jaarlijkse indexering per 1 janauri 2015) terwijl de prijzen met 0,29% gedaald zijn.

gezondheidsindex

Bron: Planbureau.

Nu de Regering van plan is om een indexeringssprong van 2% in te voeren, zullen de lonen een tijd lang meer aangepast zijn aan de globale deflatie.

 

‘Soms zie ik positieve elementen bij de vakbonden, soms niet. Hun rol is dus niet helemaal negatief. Maar ik erken zeker dat sommige vakbondsleiders de verdediging van hun leden verwarren met de verdediging van de staat, waardoor ze deze verzwakken.’
Franstalige socioloog Alain Eraly (ULB)in De Standaard 12 mei 2016