De Jaarlijkse enquête van PWC en ISW Limits onthult dat de beloning volgens anciënniteit sterk gewaardeerd wordt door werknemers. Het is de moeite waard om hier dieper op in te gaan.

 De eerste noot betreft de titel die we overgenomen hebben van Trends (10/12/2014). In het onderzoek is er sprake van anciënniteitsbarema's (seniority), niet van leeftijdsbarema's. Formeel is er wel een onderscheid, maar gelet op het feit dat de Belgische sectorale loongebouwen de talrijke periodes van niet-arbeid die gelijkgeschakelen komt de anciënniteit overeen met leeftijd minus 21. De verwarring is dus verschoonbaar.

De tweede opmerking slaat op de groep van respondenten op de enquête: uitsluitend white collars van de privé sector. Dit is dus maar representatief voor bedienden (en ambtenaren?). Is niemand nieuwsgierig naar wat arbeiders er over nadenken?

Met een derde aantekening wensen we de vraag te stellen: verloning volgens anciënniteit, akkoord, maar welk systeem is fair? M.a.w. hoeveel automatische loonsverhogingen worden als rechtvaardig ervaren en welke spanning tussen het laagste en hoogste loon vindt men normaal?

 

 

Als je een goede relatie met de vakbonden hebt, willen ze meedenken en is het veel makkelijker als jij hen een keer nodig hebt.
Carel Maasland, HR-manager in corporate HR-team IKEA