De niet recurrente voordelen (cao nummer 90) zijn geëvolueerd van 48 miljoen euro in 2008 naar 432 miljoen euro in 2013.

tabel: evolutie van de bijdragen op en bedragen van niet recurrente voordelen

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

geïnde bijdragen

16

53

83

107

122

199

percentage bijdragen

33%

33%

33%

33%

33%

46,07%

bedragen

48

161

252

324

370

432

Bron: RSZ jaarverslag, eigen berekeningen.

Deze evolutie toont aan dat werkgevers en werknemers elk jaar meer gebruik maken van cao nummer 90, die aldus bijdraagt tot een decentralisatie van het loonoverleg.