De niet recurrente voordelen (cao nummer 90) zijn geëvolueerd van 48 miljoen euro in 2008 naar 432 miljoen euro in 2013.

tabel: evolutie van de bijdragen op en bedragen van niet recurrente voordelen

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

geïnde bijdragen

16

53

83

107

122

199

percentage bijdragen

33%

33%

33%

33%

33%

46,07%

bedragen

48

161

252

324

370

432

Bron: RSZ jaarverslag, eigen berekeningen.

Deze evolutie toont aan dat werkgevers en werknemers elk jaar meer gebruik maken van cao nummer 90, die aldus bijdraagt tot een decentralisatie van het loonoverleg.

Een vlieg kan geen porseleinwinkel kapotmaken, ze kan nog geen koffiekopje doen trillen. Dus wat doet ze? Ze zoekt een olifant, vliegt in zijn oor en prikkelt hem tot hij ontploft van woede en al het porselein aan stukken slaat.
Yuval Noah Harari