www.socialedialoog.be - Het effect van een eventuele afschaffing van de automatische indexering.

Het artikel van Stan De Spiegelaere over de eventuele afschaffing van de automatische indexering is zeker een gedocumenteerde bijdrage tot de discussie. Het plaatje is echter niet volledig.

"Moet de index afgeschaft worden? Lessen uit het buitenland", zo luidt het artikel op de website van Polyargus . De auteur bekijkt het effect van de afschaffing van de automatische indexering zoals dat in de jaren '80 en '90 gebeurde in Frankrijk, Nederland, Denemarken en Italië. Hij komt tot het besluit dat er geen eenduidige relatie is deze afschaffing en de inflatie, werkgelegenheid en (on)gelijkheid.

Tabel: belangrijkste gevolgen van de afschaffing van de automatische indexering.

auto index afschaffen

O.i. heeft dit artikel de merite de aandacht te besteden aan de output of het effect.

Jammer genoeg missen we de link naar andere studies zoals deze van de Nationale Bank. Ook ontbreekt een analyse van de gevolgen op het vlak van de loonvorming (evolutie van de conventionele lonen) en de instellingen van het sociaal overleg (decentralisatie). Want de inzet van het debat is niet de aanpassing van de lonen aan de levensduurte op zich maar de manier waarop: automatisch en strak of conventioneel en soepel.

De vakbond lijkt zich van tegenstander tot raadgever te ontwikkelen. Slimme ondernemers zien in dat er bij de bonden minstens zoveel kennis schuilt als bij consultants. Het verschil is dat de vakbond goedkoper is én niet vertrekt na over een probleem te hebben meegedacht.
Henny Hendriks, vice-president hrm van Atos Origin. (NL)