Onderzoek toont aan dat er heel wat mis is met de koppeling van individuele evaluatie met loonsverhoging of bonus. De reden ligt in de contradictie van drie billijkheidsprincipes.

Voor wie stof tot nadenken zoekt over de individuele bonussen verwijzen we naar twee bijdragen.

 In Vlaanderen is de kritiek op het individueel variabel loon meer gekend door het boek HR-ballon van Patrick Vermeren. Hij baseert zich op onderzoek om de randvoorwaarden ervan op te sommen en komt tot het besluit dat die zeldzaam voorhanden zijn in de onderneming.

Chantal Hémard in een artikel verschenen op de website van Metis somt de inherente redenen op waarom individueel variabel loon niet werkt. Er is immers een contradictie tussen drie rechtvaardigheidsprincipes met betrekking tot loon: het principe van gelijke behandeling, het principe van de merite of verdienste en het principe van de autonomie of zelfrealisatie.  Voor haar is er een filosofische onmogelijkheid opdat een bonus effectief kan zijn zonder diepliggende frustraties.

Door zo vaak samen te zitten met de vakbonden is er veel begrip ontstaan voor elkaar.
Johnny Thijs. Knack 10/07/2013.