De negatieve indexering van de lonen is zo ongewoon dat er juridische misvattingen rond bestaan.

We lezen in de nieuwsbrief van HR Alert het volgende: "De quasi-nulinflatie leidt hier en daar tot loonsverlagingen. Sinds juli hebben 15 paritaire comités beslist een negatieve indexering door te voeren. Group S heeft de lijst gemaakt. Een individuele werkgever mag ervoor kiezen de lonen niet naar beneden aan te passen, maar hij moet beseffen dat hij niet het recht heeft die gunst te verrekenen bij de volgende positieve indexering."

Verrassend bericht en meerdere beweringen dienen recht getrokken te worden:

(a) De paritaire comités hebben niet beslist om een negatieve indexering toe te passen. De negatieve indexering is een gevolg van de toepassing van de automatische indexeringsformule die in jarenoude cao's overeengekomen is in de paritaire comités. Er is dus geen nieuwe beslissing genomen. Het is een automatisme.

(b) De uitleg alsof de individuele werkgever de negatieve indexering niet hoeft toe te passen is fout. Eerst willen we kwijt dat de idee om de automatische indexering toe te passen enkel wanneer de nominale lonen stijgen maar niet wanneer die dalen op een slechte ingeving rust. Er is een akkoord en dat moet consistent toegepast worden. We kennen trouwens weinig vakbondsleiders die zullen eisen dat de negatieve indexering niet toegepast wordt omdat ze aldus een onderhandeling beginnen over het principe zelf. Vervolgens herinneren we er aan dat de loonnorm geen reële loonsverhogingen, boven de indexering, toe laten. Het niet toepassen van de negatieve indexering is dus niet conform de wet. Dat de indexering negatief zou zijn verandert niets aan de zaak.

(c) De stelling dat het behoud van de nominale lonen in weerwil van de negatieve indexering een gunst is die niet verrekend kan worden op toekomstige positieve indexeringen is alleen juist als de werkgever geen voorzorgen genomen heeft. Er zijn meerdere juridische technieken die dit wel toelaten. Maar vermits we er van uitgaan dat die "gunst" niet wettelijk is gaan we die ook niet uitleggen.

Als je een goede relatie met de vakbonden hebt, willen ze meedenken en is het veel makkelijker als jij hen een keer nodig hebt.
Carel Maasland, HR-manager in corporate HR-team IKEA