www.socialedialoog.be - Loonsverhogingen volgens leeftijd/anciënniteit kosten jobs

Voor wie het nog niet geloofde, een studie legt het verband tussen loonspanning volgens leeftijd en werkgelegenheidsgraad van 55+.

 

Jammer dat we geen Belgische cijfers hebben die het onderscheid tussen arbeiders en bedienden maken.

 

De (sectorale) leeftijdsbarema's werden omgezet in anciënniteitsbarema's of loopbaanbarema's, maar hebben in de feiten niets veranderd en dus niets opgelost.

 

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

 

 

According to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk.
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne