Om even afstand te nemen van de ganse discussie over eco-cheques (en andere vormen van "canada dry" loon) is de lectuur van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon de moeite waard. En meer in het bijzonder artikel 3.

"Het is de werkgever verboden de vrijheid van de werknemer om naar goeddunken over zijn loon te beschikken, op enigerlei wijze te beperken."

 

Elke strategie houdt stand, tot de eerste confrontatie met de vijand
Helmuth Von Moltke, Duits generaal-veldmaarschalk 1848-1916.