Het debat over de minimumlonen in de EU leeft al meerdere jaren. Het is opnieuw in de actualiteit gekomen door een duidelijk standpunt van de Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie op 22 februari 2017. Die pleit voor een minimumloon op degelijkniveau (De Tijd 23 febrauri 2017).

 

De verschillen tussen de minimumlonen in de EU-landen is enorm, zoals de tabel hieronder aantoont (bron: Eurostat)

minimumlonen EU

Men moet rekening houden met meerdere aspecten van het minimumloon, m.n.

  • het nominaal bedrag (zoals in de table hierboven),
  • de werkelijke koopkracht (vergelijking van jet minimumloon en de prijzen van goederen en diensten),
  • het percentage t.o.v. het mediaan loon (die varieert van 39 tot 64%),
  • de evolutie van het bedrag
  • en het effect op de tewerkstelling.

Die aspecten zijn uitvoerig behandeld geweest in een publicatie van Eurofound (2013)

Er worden twee redenen aangehaald om te pleiten voor een Europees beleid inzake minimumlonen:

  • de sociale toetssteen slaat op de inkomensongelijkheid en de armoedebestrijding,
  •  de economische toetssteen betreft de concurrentie onder de lidstaten en de economische convergentie.

Het is dus de vraag welk beleid de Europese Commissie zal voeren. Wordt het een EU-minimumloon wat een uitbreiding van de bevoegdheid van de Eurozone veronderstelt? Hoe zullen de lidstaten reageren?

Stel dat er een politieke consensus komt, wat zal die inhouden. Zal men dan het sociaal overleg op Europees niveau een kans geven of zal de politiek de beslissing nemen? Of zal men zich beperkt tot aanbevelingen? Het antwoord zal allicht nog een paar jaar op zich laten wachten.

 

Als je een goede relatie met de vakbonden hebt, willen ze meedenken en is het veel makkelijker als jij hen een keer nodig hebt.
Carel Maasland, HR-manager in corporate HR-team IKEA