De spanning tussen de lonen van de medewerkers en het remuneratiepakket van het topmanagement is al lang een sociaal issue die vakbonden en linkse academici en linkse politici aankaarten. Die spanning lijkt jaar na jaar toe te nemen. Zodanig dat aandeelhouders nu ook een meer kritische houding aannemen.

De politiek neemt meer en meer de fakkel over. Zowel op Europees niveau als in de Verenigde Staten zijn er politieke initiatieven genomen om de interne loonspanning te doen publiceren in de jaarverslagen van de grootste vennootschappen. De vertegenwoordiger van de Franse staat, referentieaandeelhouder van Renault, keurde de loonsverhoging van de CEO niet goed (april 2016). De Noorse staatsoliefonds mengt zich in de discussie over de toplonen (mei 2016).

De publicatie van deze ratio zal waarschijnlijk een groter effect hebben dan de verplichte vermelding van de bedragen van het loonpakket van de top van de beursgenoteerde bedrijven.

Noot: wie op zoek is naar meer informatie over dit thema kan het woord "loonspanning" intikken op de zoekfunctie van deze website.