De werkgevers schatten de kwaliteit van de sociale reglementering bijzonder laag in. Dat blijkt uit de enquête uitgevoerd door het Planbureau.

kwaliteit reglementering

70% van de respondenten vinden de reglementering niet gemakkelijk om te begrijpen. Volgens hetzelfde rapport vinden de werkgevers weinig steun bij de administratie om hen te helpen de complexe reglementering toe te passen.

Het zou interessant zijn een verband te kunnen leggen tussen de complexiteit van een reglementering en de maatschappelijke kost in de vorm van de tussenkomst van de arbeidsinspectie en door arbeidsrechtbanken en -hoven om conflicten op te lossen.

Het heeft o.i. ongetwijfeld  te maken met de jaarlijkse karrevrachten wetten, besluiten en collectieve arbeidsovereenkomsten. Ik schat de toename van het aantal regels op meer dan 50% in de laatste 15 jaar (foto).

Een sprekend voorbeeld: Als je met alles in orde wil zijn met de wetgeving inzake psycho-sociale risico's moet de werkgever 46 formulieren invullen, aldus Unizo (De Tijd 4 juni 2016).

De volgende trein maatregelen wordt nu (april 2016) al geladen (dossier werkbaar-wendbaar werk). Alle actoren hebben er schuld aan. Niemand heeft er aandacht voor. Wie heeft er voordeel bij?

Manou Doutrepont