Krachtens een arbeidsovereenkomst werkt de werknemer onder gezag van de werkgever en krijgt hij in ruil een loon. Dat loon kan hij besteden buiten elke gezagsverhouding. Met loon herwint de werknemer zijn vrijheid dat hij deels uit handen gaf tijdens zijn arbeidstijd. Het loon moet daarom uitbetaald worden in de vorm die de meeste vrijheid geeft, en dat is geld. Geld is sociaal. Met geld kan je sparen of consumeren volgens je noden en goesting. Geld is  liberaal. Dat wordt gewaarborgd door de wet op de loonbescherming.

Om fiscale en parafiscale redenen is het loon een complex gegeven geworden dat bestaat uit uitgesteld loon (aanvullend pensioen), bedrijfswagens en cheques van alle aard. Resultaat, de werknemer is beknot in zijn vrijheid en de werkgever verzuipt in de administratieve complexiteit. Maar geen nood, providers vonden het cafetariaplan uit om de vrijheid van de werknemer te restaureren.

Ik treed dus de stellingen van Koen Smets bij die aantoont dat geld (bijna) altijd het beste betalingsmiddel is.

De discussie over de bedrijfswagens is een uitstekende insteek voor een bredere discussie. De volgende keer dat men denkt aan een taks-shift, dan zou men kunnen zoeken naar een evenwicht tussen de afschaffing van alle alternatieve loonvormen, de herziening van de progressieve belastingsvoeten op arbeidsinkomen en de plafonnering van de sociale zekerheidsbijdragen.

Manou Doutrepont