www.socialedialoog.be - Duits minimumloon heeft geen effect op de arbeidsmarkt

Op basis van de statistieken van de eerste vier maanden van 2015 kwam men tot de vaststelling dat de inwerkingtreding van het minimumloon in Duitsland (8,5 euro)  geen negatieve gevolgen had op de arbeidsmarkt. Bron: L'Express/L'expansion.

De Europese Trade Union Institution bevestigde deze vaststelling in februari 2016.

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.