Door Paul Soete en Manou Doutrepont.

Is het debat over de ancienniteitsbarema's in de fase van de ideologie getreden? Onder de titel "De afschaffing van anciënniteit zal oudere werkzoekenden niet helpen" schrijft Sacha Dierckx (Denktank Minerva) dat er geen evidence based materiaal te vinden is om anciënniteitsbarema's af te schaffen. Dat trekken wij in twijfel. Het lijkt, zo stelt hij, eerder een ideologische kwestie. Wij vinden dat hij daar zelf aan mee doet. 

Lees meer...

Door Manou Doutrepont en Paul Soete

De vaststelling dat de loonkostenhandicap weggewerkt is geeft aanleiding tot uitspraken die gespeend zijn van de lessen uit de geschiedenis.. Die leren ons dat loonkostenevolutie, automatische indexering, barema’s, gelaagd sociaal overleg en overheidstussenkomst één systeem vormen. Je kan er niet één element uithalen zonder de rest in vraag te stellen.

Lees meer...

door Paul Soete

De Belgische economie hangt voor een groot deel af van de export naar de buurlanden. Het Belgisch loonoverleg hangt op zijn beurt af van de ioonvorming bij onze buren. In dat kader kunnen we de invloed van de loononderhandelingen in de Duitse metaalsector niet onderschatten. Hoe is de situatie daar nu?

Lees meer...

In het zomerakkoord voert de Regering Michel I de "winstpremie" in. Dit is een premie die onder bepaalde voorwaarden een (para)fiscaal regime geniet. Wat maakt de winspremie verschillend van de niet-recurrente resultaatsgebonden premie? Zal de winstpremie een structurele invloed hebben op de loonvorming?

Lees meer...

In Nederland loopt de 'loonkloof' met de werkvloer verder op. "De hoogste bazen gingen er vorig jaar in doorsnee 2,8 procent op vooruit, het bedrag per werknemer steeg met 1,3 procent."

Bron: Volkskrant

Een vlieg kan geen porseleinwinkel kapotmaken, ze kan nog geen koffiekopje doen trillen. Dus wat doet ze? Ze zoekt een olifant, vliegt in zijn oor en prikkelt hem tot hij ontploft van woede en al het porselein aan stukken slaat.
Yuval Noah Harari