Tussen de droom van Minister De Croo m.b.t. de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden en de realisatie door de sociale partners zijn er heel wat praktische bezwaren. Een interview in EB Minute van AG Insurance.

In het zomerakkoord voert de Regering Michel I de "winstpremie" in. Dit is een premie die onder bepaalde voorwaarden een (para)fiscaal regime geniet. Wat maakt de winspremie verschillend van de niet-recurrente resultaatsgebonden premie? Zal de winstpremie een structurele invloed hebben op de loonvorming?

Lees meer...

In Nederland loopt de 'loonkloof' met de werkvloer verder op. "De hoogste bazen gingen er vorig jaar in doorsnee 2,8 procent op vooruit, het bedrag per werknemer steeg met 1,3 procent."

Bron: Volkskrant

Het jaarverslag 2017 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) analyseert de tijdsgebonden loonspanning van werknemers, dit is de loonverschillen die toenemen per anciënniteit of leeftijd. Een cijfer dat in het oog springt is de loonspanning tussen jongere en oudere hooggeschoolde werknemers.

Lees meer...

Door Manou Doutrepont

Je hoort ervan, maar leest er niet over: werkgevers worden onder druk gezet van de vakbonden om tijdens ondernemingsonderhandelingen meer toe te kennen dan de loonnorm van 1,1%. De syndicale onderhandelaars dreigen met acties als de ondernemer niet meer wil geven. Dat er een interprofessionele cao duidelijke krijtlijnen heeft getekend wuiven ze weg. "Da's Brussel".

Lees meer...

Niemand betwist het stakingsrecht, maar niemand mag het recht om vrij te gaan werken, vrij naar het ziekenhuis te gaan of vrij naar school te gaan betwisten.
Charles Michel, Eerste Minister, in de Kamer der Volksvertegenwoordigers op 22 oktober 2015