www.socialedialoog.be - Loonvorming

door Paul Soete

De Belgische economie hangt voor een groot deel af van de export naar de buurlanden. Het Belgisch loonoverleg hangt op zijn beurt af van de ioonvorming bij onze buren. In dat kader kunnen we de invloed van de loononderhandelingen in de Duitse metaalsector niet onderschatten. Hoe is de situatie daar nu?

Lees meer...

In het zomerakkoord voert de Regering Michel I de "winstpremie" in. Dit is een premie die onder bepaalde voorwaarden een (para)fiscaal regime geniet. Wat maakt de winspremie verschillend van de niet-recurrente resultaatsgebonden premie? Zal de winstpremie een structurele invloed hebben op de loonvorming?

Lees meer...

In Nederland loopt de 'loonkloof' met de werkvloer verder op. "De hoogste bazen gingen er vorig jaar in doorsnee 2,8 procent op vooruit, het bedrag per werknemer steeg met 1,3 procent."

Bron: Volkskrant

Het jaarverslag 2017 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) analyseert de tijdsgebonden loonspanning van werknemers, dit is de loonverschillen die toenemen per anciënniteit of leeftijd. Een cijfer dat in het oog springt is de loonspanning tussen jongere en oudere hooggeschoolde werknemers.

Lees meer...

Door Manou Doutrepont

Je hoort ervan, maar leest er niet over: werkgevers worden onder druk gezet van de vakbonden om tijdens ondernemingsonderhandelingen meer toe te kennen dan de loonnorm van 1,1%. De syndicale onderhandelaars dreigen met acties als de ondernemer niet meer wil geven. Dat er een interprofessionele cao duidelijke krijtlijnen heeft getekend wuiven ze weg. "Da's Brussel".

Lees meer...