If we mean to take seriously the significance of lifelong and lifewide learning for individuals and society, we need a holistic perspective. This means examining all phases, forms and places of learning and relating them to each other – particularly where people are learning: on-site, in their cities and regions.

Lees meer...

De interprofessionele norm die stelt dat 1,9% van de loonmassa besteed moet worden aan vorming schept de indruk dat alle sectoren die norm moeten halen. Het gezond verstand leert evenwel dat een kapper minder opleiding moet volgen dan de IT-specialist die de nieuwe technieken moet volgen. Dat wordt bevestigd door een internationale sectorale benchmark.

Lees meer...

Een Nederlands onderzoek toont aan dat ongeveer één op de drie werknemers zich onderbenut voelt.

Lees meer...

In het licht van het plan om elke werknemer het recht te geven op één dag vorming betaald door de werkgever zetten we enkele cijfers op een rijtje

Lees meer...