In 2012 hebben werknemers in totaal 118.052 opleidingscheques aangevraagd. Dat zijn er minder dan in 2011, toen er 124.834 aangevraagd werden. Het aantal aanvragen daalt sinds 2009 (238.987) en 2010 (159.295) continu. De cijfers blijken uit het antwoord van minister van werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Lydia Peeters (Open Vld). De daling is onder meer het gevolg van de hervorming van het systeem in augustus 2010.

Lees meer...

De ILO (International Labour Organisation) schrijft in een aanbeveling van 2004 het levenlang leren voor.

Lees meer...

De afgelopen twaalf maanden heeft 86% van de Europese werkgevers de uitgaven voor vaardigheden en training teruggeschroefd of bevroren, ondanks de aanhoudende bezorgdheid over het tekort aan vaardigheden

Lees meer...

Alle sectoren samen moeten een opleidingsinspanning leveren van 1,9% van de loonmassa.  In het regeerakkoord Di Rupo I wordt hieraan bijzondere aandacht besteed. Er hangen sancties in de lucht die gemeten zullen worden aan de hand van de sociale balans.

Lees meer...

Het VBO publiceerde op zijn site een rekenblad om de vormingsinspanningen te meten volgens het schema van de sociale balans.

 

"sortir de ce piège où l'accumulation des droits donnés aux travailleurs se transforme en autant de handicaps pour ceux qui ne travaillent pas"
Emmanuel Macron, Ministre français de l'économie (août 2014)