Bedrijven die een positief leerklimaat in hun organisatie willen installeren of stimuleren, moeten rekening houden met vijf grote voorwaarden: toegankelijkheid, ondersteuning, autonomie, verbondenheid en transfer. Die voorwaarden gelden zowel voor formeel als informeel leren. Zo blijkt uit een onderzoek van professor Katleen De Stobbeleir en onderzoekers Fauve Delcour, Tina Davidson en Kim Bellens aan Vlerick Leuven Gent Management School (2012).

"Dès son entrée sur le marché du travail, chaque personne disposera d’un compte personnel de formation. Ce compte comptabilise des heures qui peuvent être mobilisées par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel." Cette clause de l'Accord National Interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux français le 11 janvier 2013 est enterinné par la loi du 14 juin dernier.

Lees meer...

Bent u lid van een sectorale opleidings- en vormingsfonds? Dan kunt ook een strategische focusstudie uitvoeren. Die studie kan u helpen om zicht te krijgen in de competenties die belangrijk zullen worden op de arbeidsmarkt, om zo nu al de juiste competenties te kunnen ontwikkelen. (handleiding)

78% van de Belgische werkgevers vormen hun personeel. Een vrij hoge score in vergelijking met de andere Europese landen. Eigenaardig genoeg evalueren slechts 30% van de werkgevers die training organiseren het effect van de training. Met dat cijfer blijft België beneden het Europees gemiddelde.

Lees meer...

 

Om de vijf jaar publiceert Eurostat een Europese benchmark van de vorminsginspanningen (Cost of CVT courses as % of total labour cost (all enterprises), by type of cost and size class).

Uit die cijfers van 2010  blijkt dat de vormingsinspanningen van de Belgische ondernemingen 2,4% van de loonkost bedraagt. We nemen hierdoor de 2° plaats in, na Frankrijk. En ook ruimschoots boven de 1,9%, de doelstelling geformuleerd in 1999.

 Zie ook de reactie van het VBO.

 

“If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from that person’s angle as well as from your own.”
Henry Ford