Uit de analyse van Steunpunt Werk en Sociale Economie blijkt dat steeds meer Vlaamse bedrijven voortgezette opleiding aanbieden en dat hiermee steeds meer werknemers bereikt worden.

 vormingsinspanningen

Het is wel zo dat er een groot verschil is tussen sectoren, wat niet meer dan normaal is omdat de noden verschillen.