Voor de lezers die zelf opzoekingswerk willen doen over de levenslange leren in België en in Vlaanderen en voor wie door het bos de bomen wil zien volgt hieronder een lijst van statistieken en studiewerk.

Lees meer...

Le droit social français instaure de fait un droit individuel à la formation. Une occasion pour exprimer quelques réflexions.

Lees meer...

Het generatiepact sanctioneerde ondernemingen die behoren tot sectoren zonder cao met bijkomende opleidingsinspanningen en legde hen een werkgeversbijdrage van 0,05% op. De sanctie gold ook voor ondernemingen van een sector zonder cao maar die zelf vormingsinspanningen levert. Voor het Grondwettelijk Hof is dit ongeoorloofd.

Lees meer...

Uit de analyse van Steunpunt Werk en Sociale Economie blijkt dat steeds meer Vlaamse bedrijven voortgezette opleiding aanbieden en dat hiermee steeds meer werknemers bereikt worden.

Lees meer...

De vormingsinspanningen meten is geen sinecure. Vooral als de verschillende statistieken elkaar eerder tegenspreken dan aanvullen.

Lees meer...

La performance d'une entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes
Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013: vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle.