www.socialedialoog.be - Levenslang leren

Le droit social français instaure de fait un droit individuel à la formation. Une occasion pour exprimer quelques réflexions.

Lees meer...

Het generatiepact sanctioneerde ondernemingen die behoren tot sectoren zonder cao met bijkomende opleidingsinspanningen en legde hen een werkgeversbijdrage van 0,05% op. De sanctie gold ook voor ondernemingen van een sector zonder cao maar die zelf vormingsinspanningen levert. Voor het Grondwettelijk Hof is dit ongeoorloofd.

Lees meer...

Uit de analyse van Steunpunt Werk en Sociale Economie blijkt dat steeds meer Vlaamse bedrijven voortgezette opleiding aanbieden en dat hiermee steeds meer werknemers bereikt worden.

Lees meer...

De vormingsinspanningen meten is geen sinecure. Vooral als de verschillende statistieken elkaar eerder tegenspreken dan aanvullen.

Lees meer...

If we mean to take seriously the significance of lifelong and lifewide learning for individuals and society, we need a holistic perspective. This means examining all phases, forms and places of learning and relating them to each other – particularly where people are learning: on-site, in their cities and regions.

Lees meer...

La performance d'une entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes
Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013: vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle.