The European Commission has launched a Europe-wide public debate on corporate restructuring and anticipating change. The consultation will run until 30 March 2012. The aim is to identify successful practices and policies in the field of restructuring and adapting to change. (Source)

De website van de "European Monitoring Center for Change" publiceert een databank van herstructureringen in Europa.

we vermelding hier ook de vergelijking van de herstructureringsregels in meerdere landen uitgegeven door Ius Laboris.

Bij een “zware” herstructurering denkt men eerst aan de wet Renault en vervolgens aan een sociaal plan. Maar hoe begint men er aan?

Lees meer...

De informatie- en consultatiefase en van de onderhandeling van een sociaal plan in geval van collectief ontslag duren samen meerdere maanden. Dat leert ons een artikel in 2009 geschreven door twee advocaten, Jean-Paul Lacomble en Maarten Simon, en de recente statistieken die de FOD Waso publiceert.

Lees meer...

David Thaler of the US Federal Mediation and Conciliation Service, presents a personal view of the role of industrial relations in the structural change of organisations in the US.